Katapraktoi 4

Username:Katapraktoi
Link:/people/240/
Country: Sweden
Joined: 2009-10-11 00:49 UTC
Languages added:
Manager for:
Editor for:

Translations (5)

Bottle-washing Kata Nassieieracen mith psootecroc the mith nassiechiwanti.
Cogito ergo sum Kata Esh asondar, sofi creilar esh.
Colorless green dreams Kata Mieshcen djor celwer ceolei inscaapirij.
Colorless green ideas Kata Mieshcen djor edosliwer ceolei inskaapirij.
Fight linguistic extinction! Kata Taraeiera ptecexotonopi nuphos. Serriobzjera mi moneiptec!

Badges (7)